Een zandrug die uitloopt in een niet afgeveend beekdal. Heiden en schrale graslanden die overgaan in natte hooilanden en overstromingsgraslanden vlak bij een beek. Een gebied dat vanwege de kwetsbaarheid niet voor het publiek toegankelijk is en daardoor weinig bekend is…… Redenen om de FFF-soortendag op 30 juni 2018 in Van Oordt’s Mersken te organiseren.