Van onze egelskoppen is de Kleinste egelskop een landelijk zeldzame soort die sinds 1950 zeer sterk achteruit is gegaan. Ze staat tegenwoordig dan ook als bedreigd op de Rode Lijst (Sparrius et al. 2012). In de afgelopen jaren is de soort in Fryslân opvallend genoeg op verschillende plekken (her)ontdekt (figuren 1 en 2). Deze schijnbare tegenstrijdigheden vormen een aanleiding om stil te staan bij deze egelskop.