De stal bouwden we in het voorjaar van 2015 en het duurde maar heel even voordat de zwaluwen deze hadden gevonden. Boerenzwaluwen welteverstaan, de meest wijdverspreide soort van alle zwaluwen – met een broedpopulatie in Nederland van 210.000 tot 280.000 – waarvan de hoogste dichtheden in onze provincie te vinden zijn. Onze uitloopstal staat altijd open voor de paarden en hier maakten de vogels direct dankbaar gebruik van. De dakspanten bleken een perfecte plaats te zijn voor de nestjes, de brede sloot achter de stal bood genoeg mooie kleigrond en binnen de kortste keren pronkten daar twee mooie zwaluwnesten. Twee nesten zeg ik, hoewel er maar één echt in gebruik genomen werd die zomer. Hoeveel jongen er grootgebracht werden dat jaar ging langs me heen, de dieren redden zichzelf prima en er was geen aanleiding voor mij om de zwaluwen van dichtbij te gaan bekijken en eventueel ‘per ongeluk’ te verstoren. De jongen vlogen uit voordat ik er erg in had, en de familie vertrok zonder problemen na de zomer richting het zuiden om te overwinteren.