De “Giele maskerblom” werd voor het eerst in 1836 in Nederland gemeld op moerasgrond bij Haarlem (Mennema et al. 1985). In Frankrijk werd de soort al voor 1813 als sierplant gekweekt. Van oorsprong komt deze oeversoort uit het westen van Noord-Amerika. De plant is volop te koop bij tuincentra en wordt daar zeer gewaardeerd. Ook wordt zij niet echt als een probleemsoort gezien, omdat zij in de successie meestal ook vrij snel weer verdwijnt (Matthews et al. 2012). Ik trof de plant in het centrum van Drachten bij de vijvers achter het zwembad de Welle aan, waar ooit de drafbaan Drachten lag en besloot meer op haar ecologie in te zoomen.