De Grote bosmuis is een soort die in recente jaren een opmars heeft gemaakt en vanuit omliggende landen naar Nederland is gekomen. Waar waarnemingen in eerste instantie beperkt bleven tot Zuid-Limburg en het oosten van Drenthe, is de soort inmiddels ook in Fryslân vastgesteld. Een kort verslag van deze eerste vaststelling, waarvan er ongetwijfeld nog meer zullen volgen.