Natuurbeschermingsactiviteiten kunnen vaak onverwachte wendingen nemen. In de afgelopen periode hebben we dat ook weer moeten of mogen ervaren. De verrassing kan namelijk zowel negatief als positief uitpakken. In Haarlem dachten we in samen­werking met andere natuurorganisaties een mooie actie voor een beter ecologisch beleid te hebben opgetuigd. In de praktijk dreigde dat averechts uit te pakken. Aan de andere kant zijn we nu onverwachts met Tata Steel ­- niet bepaald het meest milieuvriendelijke bedrijf ­- in constructief overleg over natuurmaatregelen op hun ter­rein.