Jaaroverzicht 2018 We zagen in het jaar 2018 met zijn allen 274 verschillende vogelsoorten. Dat is 4 soorten meer dan het gemiddelde sinds 2000. Het aantal van 274 is nog niet hele­maal definitief, omdat verschillende soorten nog moeten worden beoordeeld door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA), zoals de Vale Gierzwaluw, die in november werd waargenomen. Er zijn in 2018 twee nieuwe regiosoorten aan de lijst toegevoegd: een Balkanbaardgrasmus is gevangen in de Amsterdamse Waterleidingduinen en een Kleine Zwartkop is gezien in de Kennemerduinen. Het totaal aantal soorten in regio Zuid­Kennemerland komt daarmee op 378 vogelsoor­ten. Dit aantal is echter alweer achterhaald met de vondst van een Kleine Trap bij Hillegom begin februari 2019. De Kleine Trap was nog niet eerder waargenomen en betreft de 379e regiosoort.