1 november 2018 - 1 februari 2019 aflevering 209 Dit overzicht is een selectie van de meest interessante vogelwaarnemingen in het werkgebied van de VWG Zuid­Kennemerland in bovengenoemde periode. Alle rele­vante meldingen worden in het archief van de VWG opgenomen. Het overzicht betreft grotendeels nog niet geverifieerde waarnemingen (voor opname in het archief vindt wel verificatie plaats). U wordt verzocht waarnemingen van soorten die in Nederland worden beoordeeld door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) in te dienen via http://www.dutchavifauna.nl/recordform