Nieuwe voorziening in Meerwijkplas Rondom de Meerwijkplas, aan de rand van Schalkwijk, wordt door vrijwilligers al jaren veel gedaan voor de natuur. Een enthousiaste vrijwilligersgroep doet in samen­werking met Landschap Noord­Holland aan kleinschalig beheer om rietvogels het naar de zin te maken onder meer door bijvoorbeeld Wilgen weg te zagen. Dit beheer heeft niet alleen een positief effect op de rietvogels, maar ook zeker op de flora, waar­door er in de overgangszone tussen nat en droog vele orchideeën groeien. Dit beheer resulteerde onder andere in 2017 in de vestiging van de Roerdomp op deze plek.