'Alleen dompelen va eieren effectief?' Met Alkmaar en Leiden werkt de gemeente Haarlem al sinds 2010 aan het oplossen van overlast door meeuwen. Dankzij een speciaal verleende ontheffing hebben deze gemeenten de mogelijkheid gekregen om te experimenteren met allerhande oplossin­gen. Die ontheffing is nodig, omdat meeuwen behoren tot de beschermde diersoorten. Aangezien het doden van deze dieren of andere vormen van gewelddadige bestrij­ding uit den boze zijn, moet de overlast (krijsen, alles onder poepen, soms venijnige schijnaanvallen) op experimentele wijze worden bestreden om ‘de meest geschikte methode tegen overlast te vinden’. Naar aanleiding van de bijdrage van Paul van Trigt hiervoor, ben ik naar de gemeente Haarlem gestapt om te vragen of de drie ge­ meenten al resultaten boeken.