1 februari - 1 mei 2019 Aflevering 210 Dit overzicht is een selectie van de meest interessante vogelwaarnemingen in het werkgebied van de VWG Zuid­-Kennemerland in bovengenoemde periode. Alle relevan­te meldingen worden in het archief van de VWG opgenomen. Het overzicht betreft grotendeels nog niet geverifieerde waarnemingen (voor opname in het archief heeft wel verificatie plaats). U wordt verzocht waarnemingen van soorten die in Nederland worden beoordeeld door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) in te dienen via http://www.dutchavifauna.nl/recordform