Nieuw voor de regio! Zaterdagochtend, 13 juli 2019, maakte ik zoals wel vaker een rondje bij de Zuidpier van IJmuiden, het Kennemermeer en de Kunstenaarsduintjes. Behalve een vissende adulte Jan-van-gent, een naar noord vliegende man Zwarte Zee-eend en een Grijze Zeehond tussen de pieren was er weinig beweging onder de vogels. Op de Pier zaten onder meer twee groepjes Steenlopers, een Tureluur, een Kanoet in zomerkleed, een Regenwulp en in het totaal 31 Scholeksters. Op het strand deed een 2ekj Grote Mantelmeeuw zich tegoed aan een dode Hondshaai. Verderop zaten 33 Visdieven, 15 Grote Sterns en liepen 5 Bonte Strandlopers langs de waterlijn.