1 mei - 1 september 2019 AFLEVERING 211 Dit overzicht is een selectie van de meest interessante vogelwaarnemingen in het werkgebied van de VWG Zuid-Kenneerland in bovengenoemde periode. Alle relevante meldingen worden in het archief van de VWG opgenomen. Het overzicht betreft grotendeels nog niet geverifieerde waarnemingen(voor opname in het archief heeft wel verificatie plaats). U wordt verzocht waarnemingen van soorten die in Nederland worden beoordeeld door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) in te dienen via http://www.dutchavifauna.nl/recordform