In onze acties voor natuurbescherming blijken twee zaken steeds weer van belang: er vroeg bij zijn en er daarna bovenop blijven zitten. En dat natuurlijk het liefst samen met andere organisaties. De gebeurtenissen van de afgelopen zomer bevestigen dat weer eens. Voor de Natuurvisie Haarlemmermeer en het bestemmingsplan Spaarnwoude in Velsen hebben we nadrukkelijk het eerste principe toegepast door zelf het initiatief te nemen en proactief onze wensen op papier te zetten. Aan het einde van dit nieuwsbericht kunnen we melding maken van enkele mooie resultaten van vast- houdende inspanning.