De Strandloper

CC BY-SA 4.0 NL ("Naamsvermelding-GelijkDelen")

Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk

W. Baalbergen, E. Aartse, R. Sluijs, H.M.J. Veefkind-Lieneman, F. van den Berg, B. Heethuis, & J. van Saase. (1986). Broedvogelinventarisatie in de Amsterdamse Waterleidingduinen in 1985. De Strandloper, 18(1), 24–38.