Evaluatie met gemeente Haarlem Op dinsdag 26 november is er overleg geweest tussen de Gemeente Haarlem en Natuurlijke Zaken, de adviespoot van Landschap Noord-Holland over verdere financiering van het weidevogelprogramma in de Hekslootpolder. Begin oktober zijn de resultaten van de afgelopen twee jaar met de direct betrokkenen besproken. Op basis daarvan is door Natuurlijke Zaken een aantal scenario’s met bijbehorende kosten ontwikkeld, die nu ter tafel liggen.