Ambitieus plan van natuurorganisaties Er lijkt een kentering op komst. Na jarenlange verwaarlozing van alles wat natuur is, lijkt de Nederlandse mensheid tot bezinning te komen. De stikstofproblematiek wijst er alle betrokkenen haarfijn op, hoezeer het economische winststreven de natuur heeft vernietigd. Het raakt mogelijk nog net niet onze gezondheid, maar veel scheelt het niet, al kunnen er ook onomkeerbare dingen zijn gebeurd, waarvan we de gevolgen nog niet kennen.