De herfst was weer eens een periode van minnen en plussen in het natuurbeschermingswerk. De kranten stonden vooral vol van discussies over de milieugevolgen van Formule 1 in Zandvoort. De gevolgen daarvan voor de vogels in het aangrenzende duin zijn vooralsnog onduidelijk. Vandaar het initiatief om bij de provincie aan te dringen op serieus onderzoek. Het recreatieschap Spaarnwoude heeft een toekomst- visie op papier gezet. Op zich een prijzenswaardige zaak, ware het niet dat de natuur er in die conceptvisie nogal bekaaid vanaf komt. Gelukkig kunnen we daarnaast ook melding maken van een drietal positieve initiatieven.