Kleine veranderingen in broedvogelbevolking In het tweede nummer van de Fitis van 2019 deed ik verslag van de BMP-telling (broedvogels) van het Landgoed Berkenrode in 2018. Ook dit jaar telde ik Berkenrode en hing 35 nestkasten op in de hoop de broedvogelbevolking positief te beïnvloeden. Of dit is gelukt, leest u in onderstaand artikel. Van de 38 soorten die in 2018 op het landgoed een territorium bezetten verdwenen er in 2019 vijf, maar er kwamen ook vijf nieuwe soorten voor in de plaats. Dus ook dit jaar 38 soorten die goed waren voor 186 territoria. In 2019 telden we in totaal 190 territoria. Voor een historisch overzicht en een beschrijving van het landgoed met haar vele boomsoorten en rijke stinsenflora verwijs ik naar mijn vorige artikel in de Fitis: jaargang 55, nr.2.