Inventarisatie broedvogels Elsbroekpolder in 2019 Wie over de N207 van de Haarlemmermeer de Bollenstreek binnenrijdt, van oost naar west, van Noord- naar Zuid-Holland, kan het bijna niet ontgaan dat tussen de weg en de bebouwing van Hillegom nog een groot weidegebied ligt. Het is de Elsbroekerpolder, die al sinds de zestiende eeuw als weidegrond bestaat. Het gebied is niet toegankelijk, maar is goed te overzien vanaf de Singel in de woonwijk Elsbroek of vanaf de parkeerplaats bij de boerderijwinkel ‘Elsbroekerwei’ aan de Leidsestraat (N208). De polder is nog altijd een rijk weidevogelgebied, beheerd door de Maatschap Zeestraten, een gemengd bedrijf dat bloembollenteelt en biologische melkveehouderij verenigt.