Artikel over vondsten van de Zandmotor die geplaatst kunnen worden in het Laat Pleistoceen en het Vroeg Holoceen. Gedetermineerd door Henk Mulder en Dick Mol met medewerking van Bram Langeveld

, , , ,
Afzettingen

CC BY-NC-ND 2.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken")

Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie

Dick Mol, & Bram Langeveld. (2018). Reconstructie van laat-pleistocene en vroeg-holocene fauna's aan de hand van de Zandmotorcollectie van Henk Mulder en de eerste vondst van een phalangette van de wolharige mammoet. Afzettingen, 39(4), 85–96.