De Nederlandse flora verandert. Soms is dat merkbaar, zoals in de sterke toename van zuidelijke, verwilderde en ingezaaide plantensoorten. Vaker gaan de veranderingen sluipend, zoals bij bermbloemen en bosplanten. De afgelopen zeven jaar is gewerkt aan het berekenen van plantentrends uit verspreidingsgegevens. In dit artikel geven we een overzicht van wat we tot nu toe bereikt hebben.