Toen eind jaren ’90 de Habitatrichtlijngebieden werden aangewezen voor de instandhouding van de soort Kruipend moerasscherm (Helosciadium repens), lagen de drie meest perspectiefrijke groeiplaatsen in Nederland alle in Zeeland. Deze gebieden liggen alle in Zeeuws-Vlaanderen: het Groote Gat, Canisvliet en de Vogelkreek. De instandhoudingsdoelstellingen in het beheerplan Natura 2000 zijn: vergroten van de omvang van het leefgebied, versterken van de kwaliteit en uitbreiding van de populatie. Anno 2020 is het de vraag of dat nog realistisch is.

, , , ,
Planten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

FLORON

Peter Maas, & Wim van Wijngaarden. (2020). Kruipend moerasscherm 20 jaar aan de monitor Trend en beheeropgaven voor deze pioniersoort in Zeeland. Planten, 11, 10–12.