De samenstelling van de stedelijke flora verandert in sneltreinvaart. Het komen en gaan van plantensoorten is niet nieuw, maar het tempo waarin dat plaatsvindt wel. Vooral nieuwkomers trekken de aandacht, de instroom is indrukwekkend; ze volgen elkaar steeds sneller op.