Het succesvolle citizen science project Mijn Berm Bloeit! levert een taal op die ook verstaan wordt door bermbeheerders. Die taal, dat is de nectarindex. Een monitoringsinstrument dat rekening houdt met de bloemrijkdom en de potentiele nectarproductie van de lokaal aanwezige vegetatie.

, , , , ,
Planten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

FLORON

Edwin Dijkhuis, Sascha van der Meer, Laurens Sparrius, & Anthonie Stip. (2020). De nectarindex zet bermen op de kaart. Planten, 11, 28–30.