Groeve Roelants is een grote groeve waarin afzettingen van meerdere oligocene formaties zijn ontsloten en veel te zien is met betrekking tot stratigrafie en sedimentologie. De groeve staat dan ook regelmatig op het excursieprogramma van grote geologische symposia. Dit artikel geeft een overzicht van wat er op geologisch gebied te beleven is in deze groeve.

Roelants, Lubbeek, België, Zandgroeve, Oligoceen, Zand van Helde, Zand van Kerkom, Zand van Berg, Klei van Terhagen, Otolieten
Afzettingen

CC BY-NC-ND 2.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken")

Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie

Taco Bor. (2019). Zandgroeve Roelants bij Lubbeek (Vlaams-Brabant, België). Afzettingen, 39(1), 3–15.