Een zomervakantie in de Franse regio Normandië op zoek naar zee-egels.

, , , , , , , , , ,
Afzettingen

CC BY-NC-ND 2.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken")

Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie

Bert de Haar. (2019). Slakken zoeken onder een krijtklif. Afzettingen, 39(1), 16–21.