Het eurogeulgebied voor de kust van Zuid-Holland is een bekende vindplaats voor laat-pleistocene zoogdierresten. Vier expedities met Eurokotters in dit gebied leverden 1818 fossiele exemplaren van 29 soorten weekdieren op. Chamelea striatula, Corbicula fluminalis s.l., Gari fervensis en Modiolus modiolus werden nog niet eerder uit het Eurogeulgebied verzameld. Uiteenlopende conservering en ecologie van gevonden soorten wijst erop dat er zeker vijf verschillende fossiele molluskenfauna’s voorkomen. Opgevist en van gesuppleerde stranden opgeraapt materiaal zijn aanvullend op elkaar.

, , , , ,
Afzettingen

CC BY-NC-ND 2.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken")

Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie

Bram Langeveld, & Dick Mol. (2019). Fossiele Mollusken opgevist uit het Eurogeulgebied. Afzettingen, 40(2), 31–40.