Herne Bay is in Engeland een bekende vindplaats. De eerste publicaties over deze locatie dateren al uit de Jaren 50 van de 19e eeuw(zie Ward 1978). Ward beschreef de verschillende niveaus die ontsloten zijn in Herne Bay. Doordat de afzettingen zo’n drie graden hellen (Ward, 1978: Discovering Fossils, 2019) zijn de opeenvolgende niveaus goed ontsloten op de strandvlakte. Bij Reculver, aan de oostkant van de baai, zijn de oudste niveaus ontsloten en naar maten men naar het westen gaat hoe jonger de afzettingen.