Notulen van de op 13 April 2019 in Tilburg gehouden ledenvergadering