hersenkronkelmorielje, Morchella vulgaris, fijnschubbige heksenboleet, Neoboletus xanthophus, geelgekleurde koraalzwam soort, Ramaria krieglsteineri, kubussporige sneeuwvolksatijnzwam, Entoloma cuboidoalbum, donkerstelige trechtersatijnzwam, Entoloma graphitipes, ziekteverwekkers, Diaporthe rudis, Melanospora simplex, tweecellige sileneroest, Puccinia behenis, echte meeldauw, Podosphaera pannosa, Ampelomyces quisqualis
Kijk op Exoten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

K. van Vliet. (2020). Nieuwe soorten paddenstoelen in 2019. Kijk op Exoten, 8(4), 8–9.