Cranium

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Werkgroep Pleistocene Zoogdieren

S. Schouten, & C. Schouwenburg. (2016). Een aantal nieuwe vondsten van bunzing (Mustela putorius), Europese nerts (Martes sp.) en (boom)marter (Martes sp.) van de Nederlandse kust. Cranium, 33(2), 30–36.