droogte, beken, poelen, grote modderkruiper, beekprik, rivierdonderpad, kamsalamander, stikstofmaatregelen
Schubben & Slijm

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

M. Dorenbosch, & K. Veling. (2020). Droogte bedreigt onze soorten. Schubben & Slijm, 12(2), 20–20.