Vloedmerken zijn zeer extreme milieus. Er is steeds kans op verrassingen. De zee voert vooral na stormen allerlei zaden, plantendelen, wortels en wortelstokken aan. Soms spoelen ook hele plakkaten doorwortelde grond aan.

vastelandskust Waddenzee Friesland, planten aan zeedijk en vloedmerken, 2018, vegetatieopnames
Twirre

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Fryske Feriening foar Fjildbiology

P. Sollman, B. Bruinsma, & H.J. Jager. (2019). Botanische excursies naar zeedijken en vloedmerken langs de Waddenzeekust in Friesland. Twirre, 29(2), 3–10.