De Late guldenroede (Solidago gigantea) is als exoot in de loop van de eeuw over heel Nederland verspreid geraakt. In Fryslân is de soort ook wijdverbreid. Ook al staat de Late guldenroede niet speciaal in de belangstelling vanwege allerlei negatieve eigenschappen, toch leek het me interessant meer op de achtergronden van deze van oorsprong Noord-Amerikaanse soort in te gaan. In de tuincentra is de plant overigens gewoon te koop. Zij is in de hovenierswereld een gewaardeerde borderplant.