In de Wyldlannen, onderdeel van de Alde Feanen, zijn in de periode van 2015 tot en met 2017 bij wijze van proef bepaalde botanische percelen bekalkt. Het effect ervan op de blauwgraslandvegetatie is onduidelijk. De bekalking heeft op korte termijn in ieder geval niet geleid tot stagnatie van de achteruitgang of zelfs herstel van het blauwgrasland.

Wyldlannen, Friesland, 2015 - 2017, bekalkingsproef
Twirre

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Fryske Feriening foar Fjildbiology

H.J. Jager, & M. Hilboezen. (2019). Bekalkingsproef en vegetatieontwikkeling van de´blaugerzen´ op de Wyldlannen (Alde Feanen). Twirre, 29(2), 16–27.