Jaarlijks reist een grote groep vogelaars onder de noemer ‘Deception Tours’ af naar Vlieland. Tijdens drie DT-weekenden, die in het najaar gepland staan, wordt het eiland volledig afgestruind om bijzondere vogels te vinden. Vlieland staat namelijk bekend als een plek met een hoge vogelrijkdom waar vaak zeldzame soorten worden waargenomen tijdens de jaarlijkse vogeltrek. Doordat Vlieland potentie heeft om een hoge biodiversiteit te herbergen is het eerste DT-weekend van 2019 gebruikt om naast vogels ook andere soortgroepen te inventariseren middels een BioBlitz.

, , ,
Twirre

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Fryske Feriening foar Fjildbiology

M. Zweemer, J. Breidenbach, R. Ploeg, R. Diertens, W. Bosma, A. Kok, … S. Mulder. (2020). 1000-soortenweekend Vlieland. Twirre, 30(1), 3–14.