Drentse vogels

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Werkgroep Avifauna Drenthe

R.G. Bijlsma, & C. Both. (2014). Bonte Vliegenvangers Ficedula hypoleuca broedend in natuurlijke holtes: verschillen met nestkastbewoners. Drentse vogels, 28, 102–125.