Drentse vogels

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Werkgroep Avifauna Drenthe

R.G. Bijlsma. (2016). Jaarlijkse variatie in zangintensiteit van Fluiters Phylloscopus sibilatrix, en de consequenties ervan voor de trefkans (en dus: monitoring). Drentse vogels, 30, 55–65.