Een artikel over de Marker Wadden, een nieuw stuk Nederland in het Markermeer. In 2016 in opdracht gegeven door Natuurmonumenten. De Wadden bestaan uit vijf eilandjes en een diepe put. De vondsten bestaan uit schelpen van de Eemniefauna maar ook werden er zwerfsteenfossielen gevonden als zeeleliefragmenten, een solitair koraaltje en botfragmenten.

, , , , , , , , , , , , ,
Afzettingen

CC BY-NC-ND 2.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken")

Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie

Bram Langeveld. (2019). Fossielen van de Marker Wadden. Afzettingen, 40(3), 59–63.