De ichnologie is de wetenschap van het sporenonderzoek of spoorkunde. Ichno is Grieks voor spoor. Als zodanig is het een tak van de paleontologie.

Miste, Ichnologie, Boorsponzen, Octopoda, Belichnus, Stomatopoda, Bryozoa, Sessilia
Afzettingen

CC BY-NC-ND 2.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken")

Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie

Henri Jansen. (2019). Ichnologie: Octopoda, Stomatopoda en andere groepen en hun bio-erosiesporen uit Miste. Afzettingen, 40(3), 65–74.