De ichnologie is de wetenschap van het sporenonderzoek of spoorkunde. Ichno is Grieks voor spoor. Als zodanig is het een tak van de paleontologie.

, , , , , , ,
Afzettingen

CC BY-NC-ND 2.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken")

Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie

Henri Jansen. (2019). Ichnologie: Octopoda, Stomatopoda en andere groepen en hun bio-erosiesporen uit Miste. Afzettingen, 40(3), 65–74.