In dit artikel wordt het voorkomen van Heemst in Fryslân uitgebreid aan de orde gesteld. Het gaat vooral over wilde Heemst, minder over verwilderde Heemst. Hiervoor zijn in 2006 – 2019 alle bekende Friese locaties met wilde Heemst opgespoord, terwijl ook naar nieuwe vindplaatsen is gezocht. Hierbij zijn in totaal 29 vegetatieopnamen met wilde Heemst gemaakt. Anderen hebben in Fryslân, althans voor zover kon worden nagegaan, slechts één vegetatieopname met de soort gemaakt. Het is wat dat betreft zinvol werk geweest. Verder heeft de auteur allerlei relevante schriftelijke gegevens opgezocht en uit eigen veldervaring geput.