, ,
Meetnet Amfibieën Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

D. Frissen. (1998). Repopulatie van geelbuikvuurpad in de Nekamigroeve ('t Rooth) in 1997 . Meetnet Amfibieën Mededelingen, 2(1), 5–6.