, ,
Meetnet Reptielen Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

P. de Wijer. (2001). Trefkans van adulte en subadulte ringslangen, resultaten van drie jaar monitoring op de Diemerzeedijk. Meetnet Reptielen Mededelingen, 8(1), 9–10.