, , , , , , ,
Meetnet Reptielen Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

H. Strijbosch. (2004). Levendbarende hagedis op weg naar de Rode Lijst?. Meetnet Reptielen Mededelingen, 11(1), 22–24.