, , ,
Meetnet Reptielen Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

A. Zuiderwijk, I. Janssen, E. Goverse, & G. Smit. (2007). Resultaten monitoren 2006 - de slangen. Landelijke Indexcijfers en Trends - alle trends nu significant!. Meetnet Reptielen Mededelingen, 14(1), 9–9.