Bijen staan steeds meer in de belangstelling. Door hun gecompliceerde biotoopeisen worden veel soorten in hun voortbestaan bedreigd. De laatste jaren werden echter ook diverse bijen voor het eerst in ons land aangetroffen. Dit is ongetwijfeld een gevolg van de hogere temperaturen, waar deze zuidelijke zonaanbidders zich goed bij thuis voelen. In dit artikel wordt een vondst van de mooie sachembij Anthophora aestivalis bij Lobith gepresenteerd, de eerste Nederlandse waarneming sinds 1946. We zullen moeten afwachten of ook deze soort zich verder gaat uitbreiden in ons land. Bijenkenners wachten met spanning af of ook de witte rouwbij, broedparasiet van de mooie sachembij, terug zal keren.

, , , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden

J. Smit. (2011). Een onverwachte vondst van de mooie sachembij Anthophora aestivalis in de Gelderse Poort (Hymenoptera: Apidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 36, 111–114.