De Vlaamse stad Lommel bezit een grote natuurwaarde, maar wordt ook geconfronteerd met enkele kenmerkende uitdagingen op vlak van verstedelijking. Door in te zetten op samenwerkingen met andere overheden en private landeigenaars, gaat de stad heel bewust de uitdaging aan om een dynamische stadsontwikkeling te verzoenen met leefbaarheid en de bescherming van haar hoogwaardige natuur. Vlinders worden ingezet als indicator en symboolsoort.