Dit artikel beschrijft het Poelenadoptieprogramma voor basisscholen in Eindhoven, een natuureducatieprogramma dat in 15 jaar tijd steeds succesvoller is geworden. Het programma kan worden gezien als een voorbeeld van hoe het samen optrekken van professionals voor natuurbehoud, groenbeheer en onderwijs een investering kan zijn in de ontwikkeling van veerkrachtige stadsnatuur, gedragen door stadsbewoners zelf.

, ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

P.A.M. van Leeuwen-de Bruijn. (2016). Poelenadoptieprogramma Eindhoven, natuureducatie in de stad. De Levende Natuur, 117(4), 160–163.