Hoe veelzijdig het thema stadsnatuur is, blijkt wel uit de diverse artikelen in dit nummer. De stad bezit een grote diversiteit aan soorten, habitats en biotopen (de Baerdemaeker et al.), die soms als verlengstuk van het buitengebied gezien kunnen worden, maar veelal als een eigen stadsniche. Stadsnatuur vormt daarmee als het ware een eigen ecosysteem, die haar entiteit verdient door de verschillende, soms natuurlijke en anderzijds kunstmatige, landschapstypen, waarbinnen een breed scala aan soorten voorkomt. Binnen het stedelijk gebied heerst een enorme dynamiek en vinden er continue veranderingen plaats in de wijze waarop mensen de stad gebruiken. Natuur past zich doorgaans goed aan, zo goed dat enkele soorten het stedelijk gebied inmiddels als primair leefgebied beschouwen. Voor de meeste soorten betekent de stad echter vooral een nieuw, extra leefgebied, met eigen voor- en nadelen.

,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

R.P.H. Snep, N. de Zwarte, M.C.C. de Graaf, P. Vergeer, A. Vliegenthart, & H.L. Schimmel-ten Kate. (2016). Het belang van stadsnatuur. De Levende Natuur, 117(4), 169–170.